Professionals del circ social | 12 mesos, 12 històries

Es tracta d’una projecte que dóna veu i recull l’experiència acumulada dels i les professionals del circ social. Durant els propers 12 mesos compartirem l’experiència de persones de diferents països i continents. 

Com ho fem?

A través d’entrevistes a diferents professionals en les quals volem conèixer que és per a ells el circ social, quina realitat viuen i a quins reptes s’enfronten. Les publicarem a la web de l’Ateneu i les difondrem per les xarxes socials. Comptarem amb la participació de sis professionals que sis siguin de Catalunya, tres de l’estat espanyol i altres tres internacionals,

Perquè ho fem?

Per posar llum sobre la diversitat de pràctiques que hi ha al voltant del circ social i sobre la seva qualitat i impacte al territori. Donar la veu als i les professionals és escoltar directament a una part important dels que construeixen educació, circ i transformació social cada dia.

Qui som?

El projecte el coordinem i el dinamitzem l’Antonio Alcántara “Jese” i l’Aïda Ballester, dos amants del circ, l‘educació i la transformació social i alhora membres de l’equip pedagògic de l’Ateneu Popular 9 Barris.

 

[CAST]

¿Qué es?

Se trata de una proyecto que da voz y recoge la experiencia acumulada de los y las profesionales del circo social.

¿Cómo lo hacemos?

A través de entrevistas a diferentes profesionales en las que queremos conocer qué es para ellos el circo social, qué realidad viven y en qué retos se enfrentan. las publicaremos en la web del Ateneo y las difundimos por las redes sociales. Contaremos con la participación de seis profesionales que seis sean de Cataluña, tres del estado español y otros tres internacionales.

¿Por qué lo hacemos?

Para poner luz sobre la diversidad de prácticas que hay alrededor del circo social y sobre su calidad e impacto en el territorio. Dar la voz a los y las profesionales es escuchar directamente a una parte importante de los que construyen educación, circo y transformación social cada día.

¿Quiénes lo hacemos?

El proyecto lo coordinamos y el dinamizamos Antonio Alcántara “Jesé” y el Aida Ballester. Dos amantes del circo, la educación y la transformación social y a la vez miembros del equipo pedagógico del Ateneu Popular 9Barris.