Música en moviment

Rítmica Jaques-Dalcroze per a Gent Gran

La pèrdua de capacitat de moviment és una de les principals preocupacions, juntament amb altres limitacions que arriben a impedir l’autonomia en la gent gran. A partir de certes edats, trobem dificultats visuals, auditives, motrius, cognitives… enfermetats cròniques que, ja sigui de forma individual o en conjunt, afecten al dia dia i la relació amb el món de la persona afectada. Per això, les activitats dirigides a aquest col.lectiu han de tenir presents aquestes limitacions com a base per a un teball de les capacitats encara existents i que encara es poden seguir entrenant per retrasar el deteriorament total.

“Música en moviment” és una activitat que es definirà d’intensitat moderada, associant el plaer pel moviment, que despertarà en l’oient l’emoció que aporta la música i partirà del ritme per propiciar un bon control corporal. La descripció dels beneficis que es descriuen en l’article complert (publicat a la revista Art Social 6)* són de caire  psicomotriu, cognitiu i emocional.

L’activitat es basa en la metodologia d’ensenyament musical anomenada Rítmica Jaques-Dalcroze originària de Suissa i referent en l’àmbit de la pedagogia musical del segle XX.

Aquest mètode es basa en l’aprenentatge musical integral: la música s’experimenta corporalment abans de la seva teorització. Paral·lelament es desenvolupen una serie de capacitats motrius i de coordinació necessàries per al posterior aprenentatge d’un instrument. L’eina principal a l’aula és la música improvisada al piano, aquest fet afavoreix l’adaptació dels tempos i dinàmiques al grup d’alumnes.

L’origen de la seva utilització com a una activitat física regular en persones grans va iniciar-se al 2004 i ha estat a través de L’Institut Jaques Dalcroze de Ginebra que se n’ha promogut la seva aplicació a Suïssa en diferents àmbits geriàtrics. Juntament amb aquesta entitat hi han col·laborat centres hospitalaris que han verificat científicament les millores físiques dels participants.

Partint d’aquesta experiència suïssa, al 2012 s’inicia el primer grup amb 6 components de “Música en Moviment” a Begues (Barcelona) En aquesta primera experiència amb majors de 65 anys,  calia fer unes adaptacions a la nova realitat ja que els gustos i interessos del col·lectius eren diferents. Aquestes adaptacions juntament amb el marc teòric, metodologia i seqüenciació del treball trimestral i de cada sessió particular queden descrits en l’article.

Actualment en la 6a edició, hi han més de 25 persones inscrites en curs de “Música en Moviment” per a Gent Gran.  La tendència any rere any, ha estat de creixement i, actualment, s’ha fixat com una activitat estable dins la programació anual de l’Espai de la gent gran. Aquest espai promou activitats dirigides a aquest col·lectiu i és gestionat per l’Ajuntament de Begues. Es pot cocloure que el projecte ja és prou madur com per poder-lo traslladar a altres contextos similars on es vulgui promoure una activitat física a través de la música.//

 

*Revista Art Social es pot trobar a: Neret Edicions – Distribució.

Comparte:

musica-en-moviment-anna-jacas
Música en moviment - Rítmica Jaques-Dalcroze per a gent gran
// Aquest mètode es basa en l'aprenentatge musical integral: la música s'experimenta corporalment abans de la seva teorització. Paral·lelament es desenvolupen capacitats motrius i de coordinació necessàries per al posterior aprenentatge d'un instrument. L'eina principal a l'aula és la música improvisada al piano //
Música en moviment | Anna Jacas