Barri, titelles i medi ambient

Associació Titellaire de Roquetes | El titella com a eina de transformació social

Barri, titelles i medi ambient

Text: Josep Antoni Ruiz

Psicòleg. Co-fundador de l’Associació Titellaire de Roquetes.

Medi ambient i titelles? Qui ens ho havia de dir! La qüestió és que al barri hi ha una entitat que ja porta vint-i-cinc anys treballant en favor de la conservació de l’entorn més proper i en millorar les condicions de vida dels habitants de Roquetes, és l’Associació Mediambiental Grodema.

La nostra relació amb les altres entitats del barri formant part de la Plataforma d’Entitats de Roquetes, la participació al Pla Comunitari de Roquetes o la gestió compartida del Centre Cultural Ton i Guida possibilita que es donin sinèrgies per treballar plegats aspectes que, d’una manera lògica, no entrarien en els objectius primordials de l’entitat.

Hi ha una paraula amb un rere fons molt colpidor, la petjada ecològica. Tot allò que fem impacta en el medi ambient i deixa a les generacions futures una herència, la nostra petjada. Amb Grodema vam analitzar en què podíem col·laborar i van sorgir dos aspectes que creiem que resumeixen bé aquesta manera de treballar plegats que tenim al barri de Roquetes en busca d’uns objectius comuns.

En primer lloc estaria la qüestió formal. Com s’organitza la nostra entitat per disminuir l’impacte que provoquem amb la nostra activitat. Hi vam entrar en la disminució dels residus, en fer servir paper reciclat per les nostres reunions, en utilitzar el número just d’exemplars per fer la difusió escrita de les nostres activitats per diversificar aquesta difusió en els diferents canals disponibles: xarxa, missatgeries de correu electrònic…, i, sobretot, a estar oberts a continuar fent canvis que possibilitin una millora de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes i un menor impacte en el medi.

En segon lloc ens trobem amb l’anàlisi de la pròpia activitat. Així, quan es demana a l’Ajuntament infraestructura pels espectacles que oferim, ho fem des de la racionalitat. Les taules, cadires, tarimes… es demanen en el seu número just. Això estalvia despeses de transport i manteniment alhora que es fa un bon ús dels recursos municipals que paguem entre tots.

La segona qüestió vinculada amb l’activitat és el missatge que es vol donar amb els tallers que fem de construcció de titelles a les manifestacions culturals del territori. S’intenta treballar amb materials de rebuig i donar un missatge en favor de la reducció, la reutilització i el reciclatge dels mal anomenats residus. La nostra tasca és doble, per una banda treballem per fomentar els titelles i per l’altra per donar importància al nostre entorn i visualitzar la petjada que anem generant en la nostra vida. Als materials de rebuig, paper de diari, cartró, tetrabriks… afegim la utilització d’eines pedagògicament adaptades als infants com els colors naturals amb formes adaptades a la ma, tisores amb puntes rodones, adaptacions als esquerrans… I no cal dir que, a més dels tallers, intentem triar de quan en quan algun espectacle que il·lumini l’acció que porten a terme els companys de Grodema.

La veritat és que no sempre ens portem bé amb el medi, som aprenents de sostenibilitat i, per això, la nostra relació amb l’Associació Mediambiental Grodema continua i s’enforteix amb el pas del temps.//

Comparte:

barri, titelles i medi ambient
Taller de titelles amb materials de reciclatge a l’Escola Antaviana dins La Titellada 2014
// La nostra tasca és doble, per una banda treballem per fomentar els titelles i per l'altra per donar importància al nostre entorn i visualitzar la petjada que anem generant en la nostra vida. Als materials de rebuig, paper de diari, cartró, tetrabriks... afegim la utilització d'eines pedagògicament adaptades als infants com els colors naturals amb formes adaptades a la ma, tisores amb puntes rodones, adaptacions als esquerrans...//
Barri, titelles i medi ambient