Seguretat humana i construcció comunitària | Grup de Treball

Seguretat humana i construcció comunitària

Document 2020

Construcció d’una concepció de la seguretat destinada a proporcionar cura i donar satisfacció a les necessitats bàsiques, que permetin el ple desenvolupament de les persones per viure una vida digna de ser viscuda

Introducció

El Document 2020 del Grup de Treball de Seguerat Humana i Construcció Comunitària pretén reflexionar al voltant de les possibilitats i limitacions d’un concepte alternatiu de seguretat que situa les necessitats de les persones com a centre focal de la seva atenció i cura. Des d’aquesta mirada, la noció de seguretat no s’orienta tant en la concepció tradicional centrada en la protecció de l’Estat, sinó cap a una concepció que promou la protecció de les persones sota la lògica del desenvolupament humà, el dret a la ciutat i la construcció comunitària.

És per això que l’itinerari que es proposa per aquest article s’inicia presentant el concepte de seguretat humana; es continua analitzant tant les potencialitats que ofereix en clau de benestar de les persones, les llibertats i els drets humans, com les debilitats a nivell de clarificació conceptual, com de distorsió en el seu ús i aplicació en polítiques públiques; i, finalment, es defensa la necessitat d’ apostar per la noció de seguretat humana com a marc per a la promoció de condicions materials i socials mínimes per una existència digna a la ciutat des d’una perspectiva de construcció comunitària de la seguretat.

Aquest text apareix amb dues premisses: La primera és que veu la llum en un context concret. És en el moment actual d’excepció, confinament i gran incertesa que estem vivim. L’Estat s’ha situat amb una força centralista i autoritària realitzant discursos bel·licistes davant del virus Covid 19. I la segona és que el document forma part de la feina d’un grup que, al voltant del concepte de «seguretat humana i construcció comunitària», ha estat treballant durant els tres últims anys, i que ha nascut amb el suport d’Energies Comunitàries[1].

Ara, sense cap intenció d’exhaustivitat i amb una postura més aviat reflexiva, volem compartir algunes de les idees i aprenentatges fets. Dins del possible, esperem que aquestes reflexions ajudin a construir una concepció de la seguretat destinada a proporcionar cura i donar satisfacció a les necessitats bàsiques, que permetin el ple desenvolupament de les persones per viure una vida digna de ser viscuda.

—————————————–

[1] Energies Comunitàries és un projecte del Servei d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona gestionat per la Cooperativa Etcèteres. https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/ca/energies-comunitaries

 
A continuació podeu llegir el Document 2020 complert en el visor de PDF
o aquí en PDF descarregable
CATALÀ  

CASTELLANO

Grup de Treball

Què és? És un document que reflecteix els aprenentatges, els debats i les idees força que hem tingut al llargs d’aquests anys en el Grup de Treball en «seguretat humana i construcció comunitària».

Per què? El document pretén ser una base per continuar explorant el concepte de seguretat humana vinculat a la construcció comunitària per tal de millorar la pràctica quotidiana i la qualitat de vida de les persones amb les quals treballem. Volem compartir-ho públicament perquè sigui una eina per continuar aprenent i reflexionant de forma compartida i comunitària tal com hem fet fins al moment.

Quines accions hem fet?  Les accions formatives i obertes al públic que hem desenvolupat des del Grup de Treball i que han donat peu a aquest document han estat:

 • Taller comunitari. Seguretat Comunitària des de la cura del barri. Trinitat Vella. Taula intercultural de la franja Besòs del districte de Sant Andreu
 • Conferència sobre Seguretat Humana i Construcció Comunitària a càrrec de Tica Font fundadora del Centre d’Estudis per la Pau Delàs i ex-directora de l’Institut Català Internacional per la Pau; en diàleg amb membres del grup de Treball. Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona.

Qui ho ha fet? El Grup de Treball de Seguretat Humana i Construcció Comunitària és un espai de formació i reflexió de diversos professionals sobre el concepte de seguretat humana amb l’interès de facilitar la construcció de propostes comunitàries que tinguin present les cures, la inclusió i l’empoderament de les persones i comunitats amb les quals treballen. El grup de treball neix a partir d’una proposta inicial que la Cooperativa La Fàbrica impulsa i promou en el marc del projecte d’Energies Comunitàries del Departament d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona; més tard es constituirà com a grup de treball amb una continuïtat i una dinàmica pròpia, i autònoma.

El Document 2020 esta signat per:

  • Irene Moulas, del equip d’Energies Comunitàries de Departament d’Acció comunitària de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Josep Maria Navarro, de la Cooperativa La Fàbrica.
  • Antonio Alcántara Alcántara, de Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona
  • Inés Martínez Chacón, ESPAI CONEIX SCCL
  • Alejandra López Martín, del Servei d’Intervenció per la convivència a l’Espai Públic del Districte de Sant Andreu
  • Carlota López Rubio, del Servei d’Intervenció per la convivència a l’Espai Públic del Districte de Sant Andreu
  • Lito Barea, del Servei de Prevenció i Convivència.
  • Houda Dahbi, del Servei de Prevenció i Convivència.
  • Fatima Hassoun Mohamed, Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu
  • Cristina Monteys Homar, Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu.//

Contacte: energiescomunitaries@gmail.com |  info@coopelafabrica.cat

Comparte:

// El Grup de Treball de Seguretat Humana i Construcció Comunitària és un espai de formació i reflexió de diversos professionals sobre el concepte de seguretat humana amb l'interès de facilitar la construcció de propostes comunitàries que tinguin present les cures, la inclusió i l’empoderament de les persones i comunitats amb les quals treballen.//
Seguretat humana i construcció comunitària | Grup de Treball